For mange av våre kunder er Google Ads den mest lønnsomme annonse-kanalen

Digital annonsering

Det vi i Skar Digital kanskje synes er mest spennende med Google Ads er at det kan ofte være vel så lønnsomt for små og mellomstore bedrifter som for de største. Vi kan for mange av våre kunder dokumentere at de ligger høyere på Google søk enn deres største konkurrenter.

Ikke nødvendigvis den som byr mest som kommer øverst

Fordi Google lever av å gi brukerene de mest relevante treffene på søkeresultatsiden er det ikke nødvendigvis de som byr mest som kommer øverst, men de som har en kombinasjon av å være mest relevant, gir brukeren en best mulig opplevelse og gir et riktig bud på søkeordet. Vi opplever stadig å ta over Google Ads-kontoer hvor vi drastisk reduserer kost per klikk eller oppnår en høyere plassering uten å betale mer per klikk, ved å øke kundens kvalitetspoeng. For å oppnå de beste resultatene kreves det at man følger med og ukentlig optimaliserer Google Ads-kontoen, noe de færreste har tid til.

Skar Digital har et tett samarbeid med Google, noe som gjør at vi alltid er oppdatert på de siste endringene hos Google.

Vi gir deg en gratis analyse av din Google Ads-konto

Er du usikker på om du får utnyttet det fulle potensiale i din Google Ads-konto? 

Vi tar en gratis og helt uforpliktende analyse av kontoen og gir deg en skriftlig tilbakemelding på hva som skal til for at dere skal opplever en lavest mulig kostnader per leads eller salg. Fyll ut kontakt skjemaet under.

TA KONTAKT

Første skritt mot å bli et synligere firma