Konverteringsoptimalisering

Gjennomfører deres besøkende det du ønsker de skal gjøre når de besøker nettsiden? I snitt vil kun 2% av besøkende til nettsider gjennomføre det siden forsøker å få en til å gjøre. Med konverteringsoptimalisering handler det om å forstå hvordan man kan få flere besøkende til å utføre ønsket handling

Ønsket handling på nettsider kalles gjerne en konvertering. En konvertering kan være innsendt kontaktskjema, direkte salg på nettside, nedlastet PDF eller nedlastet APP. 

Vi jobber systematisk for at du skal få mest mulig igjen for deres digitale investeringer. Vi bruker kun de beste verktøyene på markedet for å analysere data av trafikken på eksisterende sider. Dette gir oss et godt grunnlag for å kartlegge forbedringspotensiale og foreslå endringer som vil gi deg økt konverteringsgrad og lavest mulig kostnad per salg eller lead.

TA KONTAKT

Første skritt mot å bli et synligere firma